de psychiatrie is een pseudo-wetenschap

  NCRM       CONTACT       LINKS        FOLDER       BROCHURE    NIEUWS      ECT RAPPORT NEDERLAND, 2007 

“Er bestaat geen bloedonderzoek of andere biologische test voor de aanwezigheid of afwezigheid van geestelijke ziekten. 

De psychiatrie beweert de enige deskundige te zijn op het gebied van geestelijke gezondheid en “ziekten” van de geest.

Psychiatrische stoornissen zijn echter niet hetzelfde als lichamelijke ziekten. In de geneeskunde bestaan duidelijke criteria voor ziekten: een voorspelbare groep symptomen met een bewezen, vastgestelde oorzaak of begrip van hun samenstelling en functie. Koorts en koude rillingen zijn symptomen. Malaria en tyfus zijn ziekten. Ziekten worden aangetoond met objectief bewijs en lichamelijke testen. Zonder oorzaak of fysiologie wordt een groep symptomen, die bij verschillende patiënten wordt waargenomen, een stoornis of syndroom genoemd. De psychiatrie is nog nooit in staat geweest om een oorzaak van een geestelijke stoornis aan te tonen. Waar de geneeskunde diagnoses onderbouwt met objectieve testen en onderzoeken, heeft de psychiatrie niet één objectieve test om geestelijke stoornissen vast te stellen. Diagnoses worden op subjectieve wijze gesteld door middel van afvinklijsten, het zijn momentopnamen ingekleurd door de mening en ervaringen van degene die de diagnose stelt.  

In het Diagnostic and Statistical Manual (DSM IV) van de American Psychiatric Association (APA) staan 374 z.g. geestelijke stoornissen beschreven. Deze stoornissen worden niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek maar komen tot stand door middel van een stemming binnen de APA. Het zijn lijsten met gedrag en symptomen, symptomen kunnen ons inziens vele oorzaken hebben.   

De hoeksteen van het huidige psychiatrische ziektemodel is dat een chemische onevenwichtigheid in de hersenen de oorzaak is van geestelijke ziekten. Hoewel door marketing populair gemaakt is hier de wens de vader van de psychiatrische gedachte. Zoals alle voorgaande theorieën van de psychiatrie is ook deze nooit onderbouwd en inmiddels grondig in diskrediet geraakt.   

Thomas Szasz (emeritus hoogleraar in de psychiatrie) stelt: “Er bestaat geen bloedonderzoek of andere biologische test voor de aanwezigheid of afwezigheid van geestelijke ziekten. Als er wel zo’n test zou komen, dan zou de conditie niet langer een geestelijke ziekte zijn maar zou het in plaats daarvan worden geclassificeerd als een symptoom van een lichamelijke ziekte.”  

Dr. Elliot Valenstein stelt: “Er bestaan geen testen die de chemische toestand van de hersenen van een levende persoon kunnen vaststellen.”

 

HOME

NEXT