elektroshocks; een standaard behandeling in nederland

  NCRM       CONTACT       LINKS        FOLDER       BROCHURE    NIEUWS      ECT RAPPORT NEDERLAND, 2007 

In Nederland zijn elektroshocks sinds 1999 vrijgegeven, dit betekent dat het een normale behandeling is geworden waarover geen aparte verantwoording meer afgelegd hoeft te worden. Tot en met 1999 kwam er jaarlijks een evaluatierapport uit over ECT van de Landelijke Evaluatie Commissie ECT (LEE, klik hier voor een samenvatting van het laatste rapport). Sinds 1999 is het stil geworden, er komen geen rapporten meer uit, cijfers worden niet gepubliceerd. Het NCRM deed in 2005 een klein onderzoek naar het aantal mensen dat elektroshocks krijgt toegediend in Nederland. Uit een lezing over ECT van psychiater Scherders, aan een groep psychiaters in 2002, blijkt dat er in 25 algemene en academische ziekenhuizen elektroshocks worden toegediend. In 2004 werden er in één academisch ziekenhuis al meer patiënten met ECT ‘behandeld’ dan in 1999 in heel Nederland. We kunnen dus stellen dat het aantal elektroshocks explosief is gestegen.

Voor de uitvoering van ECT is  een protocol ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hierin staat dat ECT kan worden toegepast bij depressies, schizofrenie, manie, compulsieve stoornissen en bij alle ernstige bijwerkingen van psychiatrische medicatie zoals; medicijnresistentie, katatonie (oncontroleerbare bewegingen), het Maligne Neuroleptisch Syndroom (potentieel fatale aandoening), apathie, deliriums etc.  Wordt ECT zo ook een goed middel tegen klachten?

In dit licht is de volgende uitspraak van psychiater Scherders in 2002 opvallend te noemen:“Om de opgebouwde goodwill en het verkregen vertrouwen in ECT te blijven behouden, kunnen we het ons niet permitteren een verkeerde pers te krijgen...  

Dat de opgebouwde goodwill en het verkregen vertrouwen gebaseerd zijn op onvolledige informatie en misleiding vindt u uitgelegd op de andere pagina’s van deze website.

 

Volgens de richtlijnen die in 2000 zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, moeten zwangere vrouwen en bejaarden als éérste behandeling ECT  krijgen bij een depressie.

 

HOME

NEXT