onderzoek naar DE verwoestende effecten VAN ECT

  NCRM       CONTACT       LINKS        FOLDER       BROCHURE    NIEUWS      ECT RAPPORT NEDERLAND, 2007 


“Er is een hoop hersenbeschadiging, de sterftecijfers gaan omhoog en het aantal zelfmoorden gaat niet naar beneden… 

er zijn veel gevaren en bijwerkingen.” als dit het resultaat is van een grondig onderzoek, dan zou de conclusie moeten zijn, dat ECT niet meer toegepast moet worden..."  

Dr. Colin Ross, 2004

Ondanks de verdovingen en spierverslappers die patiënten tegenwoordig toegediend krijgen, zijn elektroshocks nog steeds even verwoestend voor de hersenen als vroeger. ECT kan hersenletsel, hersenbloedingen, geheugenverlies, aantasting van het intellect en zelfs de dood veroorzaken. Naast de tienduizenden slachtoffers die dit hebben ondervonden is er ook een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur die dit bewijst.

Een enquęte van het British Royal College of Psychiatrists uit 1995, waaraan psychiaters, psychotherapeuten en artsen deelnamen, bevestigde het ontstaan van geheugenverlies als gevolg van ECT. Van de 1.344 ondervraagde psychiaters verwees 21% naar “langdurige bijwerkingen en risico’s op hersenbeschadigingen, geheugenverlies (en) aantasting van het intellect”. Artsen rapporteerden dat 34% van de patiënten die ze hadden gezien in de maanden na een ECT behandeling er “slecht of erger” aan toe waren. 

De vijftig psychotherapeuten waren het meest openhartig over de gevolgen van ECT, ze verklaarden o.a. “Het kan veranderingen in de persoonlijkheid teweegbrengen en het geheugen aantasten, waardoor  therapie moeilijker wordt” en “Hoewel ECT gehuld is in klinische termen is het niets anders dan mishandeling”. De werkgroep ECT Anonymous uit Engeland vatte het bovenvermelde rapport als volgt samen: “Een huiveringwekkende opsomming van voortsukkelende incompetentie”.

In 2000 stelde Arnold Sackheim (een groot voorstander van ECT) toen hij sprak over mogelijk geheugenverlies bij patiënten: “Als beroepsgroep waren we sneller bereid om sterfgevallen te accepteren als gevolg van ECT, dan mogelijk ernstig geheugenverlies. Dit ondanks het feit dat deze nadelige effecten de meest algemene bijwerking van ECT zijn”. 

Een onderzoek van de Columbia University stelde in 2001 vast dat ECT een ineffectieve methode was om patiënten van hun depressies te verlossen, bijna iedereen die de ingreep onderging viel binnen een half jaar terug.

In 2003 stopte het Amerikaans Medicaire verzekeringsprogramma met het vergoeden van “meervoudige ECT” behandelingen omdat bewezen was dat de patiënten ernstige risico’s liepen.

 

 

 

ECT RAPPORT, 2003 

KLIK hier voor het artikel uit Medisch Contact over het onderzoek van de Engelse onderzoekster Diane Rose uit 2003. Haar onderzoek bewijst dat ECT permanent geheugenverlies veroorzaakt bij minstens eenderde van de patičnten. 

 

HOME

NEXT

RAPPORT, 2007 

KLIK hier voor het PDF file van het onderzoeksrapport uit 2007, dat de werkelijke schade van ECT behandelingen aantoont. Uitgevoerd door de Columbia Universitiy in 2007.

KLIK hier voor het persbericht over Harold Sackheim, de grootste voorstander van ECT die meewerkte aan bovenstaand onderzoek en naar aanleiding hiervan op zijn sterfbed toegaf dat  ECT werkelijk schade veroorzaakte bij patičnten